Kanceláře

Brno / Křenovice u Slavkova

Telefon

+420 775 128 527

Email

ak@advokat-rihova.com

Napište nám

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí schváleno vládou

Vláda schválila dne 30.04.2020 návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Cílem návrhu zákona je jednak zrušení daně z nabytí nemovitých věcí (ve výši 4 %) od 01.01.2021 resp. fakticky zpětně od prosince 2019, jednak zrušení odpočtu úroků z úvěrů poskytnutých pro bytovou potřebu od základu daně z příjmů.

Výslech dítěte v soudním řízení aneb právo dítěte být slyšeno

Pokud dojde ke sporu a řízení týkajícího se dítěte, je třeba se zabývat i názorem dítěte. S ohledem na vývoj posledních let, zejména judikaturu Ústavního soudu k této problematice, již není pochyb o tom, že dítěti musí být zásadně umožněno účastnit se jednání a vyjádřit se k věci. Tento článek má za cíl podívat se na některé aspekty týkající se zjišťování názoru dítěte a k provádění jeho výslechu.

Zrušení předkupního práva k podílu na nemovité věci

Zrušení předkupního práva k podílu na nemovité věci účinné k 01.07.2020 a další související změny

Dne 18.03.2020 schválil Senát České republiky rozsáhlou novelu zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přespisů, jejíž předpokládaná účinnost je k 01.07.2020, která nově zruší stávající podobu předkupního práva spoluvlastníků nemovité věci k podílu na této nemovité věci a výrazným způsobem změní některé zaběhlé instituty v úpravě společenství vlastníků jednotek (dále jen jako „SVJ“), jakož i zavede možnost smluvní pokuty u nájmu bytu a nájmu domu.

Odmítání kontaktu dítěte s rodičem

Právo na kontakt s rodičem je třeba chránit a umožnit dítěti, aby se mohlo samostatně o jeho realizace rozhodnout, a to s ohledem na jeho rozumovou a volní vyspělost. Pokud dítě odmítá kontakt s rodičem, měly by příslušné rogány vždy situaci náležitě posoudit, zjistit skutečné příčiny, přičemž by měly přání a pocity dítěte zohlednit.

Zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev.č. 13677
IČ: 73628565

Please publish modules in offcanvas position.