Kanceláře

Brno / Křenovice u Slavkova

Telefon

+420 775 128 527

Email

ak@advokat-rihova.com

Napište nám

Obchodní společnosti

V oboru práva obchodních společností poskytujeme právní služby zejména v těchto oblastech:

 • - zakládání obchodních společností (s.r.o., a.s., v.o.s., k.s.) a družstev tzv. na klíč, včetně právního zastoupení před notáři a v řízení o zápise společnosti (nebo družstva) do obchodního rejstříku u rejstříkového soudu, příprava veškerých korporátních dokumentů (společenská smlouva, zakladatelská listina, stanovy, seznam akcionářů, apod.)

 • - realizace právních změn u obchodních společností nebo družstev včetně právního zastoupení v řízení před notářem a u rejstříkového soudu:  

 • - změny ve společenstevních listinách

 • - převody obchodních podílů včetně právního auditu převáděných společností

 • - změny právní formy společnosti

 • - změny ve statutárních orgánech společností

 • - převod podnikání z fyzické osoby na právnickou osobu nebo obráceně

 • - zabezpečování živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění

 • - řešení právních vztahů při umístění sídla společnosti (nájmu nebytových prostor, sepis nájemních smluv na nebytové prostory)

 • - přípravu a zajištění řádného průběhu valných hromad společností a schůzí družstev, zápisy z valných hromad a schůzí družstev

 • - zastupování na valných hromadách

 • - poradenství při přípravě zápisů ze zasedání představenstva a dozorčí rady

 • - příprava smluv mezi obchodní společností a jejími orgány (smlouvy o výkonu funkce)

 • - návrh řešení sporů mezi společností a jejími orgány nebo mezi členy statutárních orgánů

 • - smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části, koupě podniků, převzetí společnosti

 • - zvyšování a snižování základního kapitálu

 • - změna podoby či formy akcií společnosti

 • - zřizování organizačních složek podniku (odštěpné závody)

 • - ochrana práv společníků/akcionářů

 

Zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev.č. 13677
IČ: 73628565

Please publish modules in offcanvas position.