Kanceláře

Brno / Křenovice u Slavkova

Telefon

+420 775 128 527

Email

ak@advokat-rihova.com

Napište nám

Náhrada škody

PŘEDPOKLADY VZNIKU ODPOVĚDNOSTI – PROTIPRÁVNOST A ZAVINĚNÍ

Jednotlivé předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu, které v českém právu považujeme za samozřejmé východisko odpovědnostního práva (protiprávní jednání, vznik škody, příčinná souvislost a zavinění, popř. předvídatelnost škody), nejsou ve všech evropských právních řádech chápány shodně. Přitom však praktické důsledky rozdílných přístupů není třeba přeceňovat. Poměrně blízko našemu pojetí (shodnému s germánskou právní oblastí) je judikatura Soudního dvora EU (SDEU). Avšak i ta vyžaduje kromě protiprávnosti, škody a příčinné souvislosti mezi nimi také zásah do práv přiznaných poškozenému, a někdy i zavinění. Pro protiprávnost a zavinění je užíván pojem „faute“. Většinou je věnováno velmi málo pozornosti zvláštnostem odpovědnosti práv- nických osob. Přestože základní úprava směřuje především vůči osobám fyzickým, je obvykle aplikována i vůči osobám právnickým a ne vždy je tento přístup vhodný.

V této oblasti se zaměřujeme zejména na:

  • - dopravní nehody

  • - zanedbání lékařské péče

  • - pracovní úraz a nemoci z povolání

  • - trestná činnost

  • - nesprávný úřední postup

  • - vada výrobku

 

Zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev.č. 13677
IČ: 73628565

Please publish modules in offcanvas position.