Kanceláře

Brno / Křenovice u Slavkova

Telefon

+420 775 128 527

Email

ak@advokat-rihova.com

Napište nám

Právo nemovitostí

Plánujete koupi nebo převod nemovitosti? Pronajímáte nemovitost nebo ji naopak potřebujete zastavit? Zaměřuji se na veškeré právní vztahy k nemovitostem a vypracovávám kvalitní smlouvy s nimi spojené. Zároveň poskytuji službu advokátní úschovy.

Převody nemovitostí

(kupní smlouva, převod spoluvlastnického podílu, převod členských práv a povinností, darovací smlouva)

Vypracovávám kvalitní smlouvy o převodech, koupi nebo smlouvy darovací. V případě sepsání kupní smlouvy, na jejímž základě prodáváte nebo kupujete nemovitost, zajistím, aby bylo co nejlépe právně ošetřeno zaplacení kupní ceny. Proto poskytuji službu advokátní úschovy, díky níž bude zajištěno, aby se finanční prostředky dostaly k prodávajícímu až v okamžiku, kdy bude kupující jako vlastník věci zapsán v katastru nemovitostí nebo jiné evidenci.

Nájem nemovitostí

(nájemní smlouva na nemovitost, výpověď, dohoda o ukončení nájmu)

Na základě nájemní smlouvy pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně užíval nebo z ní bral užitky. Nájemní smlouva může být uzavřena jak k věci nemovité (např. dům, byt, pozemek), tak k věci movité, a to na dobu určitou nebo neurčitou. Nájem lze ukončit výpovědí ze zákonných nebo smluvených důvodů.

Zajišťovací instituty

(zástavní právo, zadržovací právo, zajišťovací převod práva, věcné břemeno)

Zástavní právo, zadržovací právo, věcné břemeno a zajišťovací převod práva jsou nástroje, kterými se zajišťuje pohledávka pro případ, že dluh nebude dlužníkem včas splacen.

 

Zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev.č. 13677
IČ: 73628565

Please publish modules in offcanvas position.