Kanceláře

Brno / Křenovice u Slavkova

Telefon

+420 775 128 527

Email

ak@advokat-rihova.com

Napište nám

Rozvod manželství

Rozvod manželství je krizovým mezníkem v soužití rodiny. Nejsložitější bývají vyjednávání týkající se budoucího života nezletilých dětí. Nabízím vysoce profesionální právní pomoc v těchto závažných otázkách a citlivé jednání s klientem plné pochopení.

Návrh na rozvod může podat buď jeden z manželů, nebo oba společně.

Co vás čeká

Manželství rozvádí pouze soud, a to poté, co obdrží návrh na rozvod. Průběh a způsob rozvodu pak ovlivní to, jak jsou manželé schopni se dohodnout na vyřešení svých budoucích vztahů.

Dle zákona se nejprve rozhoduje o budoucí výchově nezletilých dětí. Bez vyřešení této otázky není možné manželství rozvést. Oba návrhy – jak na uspořádání poměrů nezletilých, tak na rozvod manželství, lze podat současně.

Manželství zanikne dnem právní moci rozsudku o rozvodu.

Nemůžeme se dohodnout

Manželství je tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití, soud bere v úvahu příčiny jeho rozvratu.

Tzv. sporný rozvod.
Jsme dohodnuti

Chceme se rozvést, jsme dohodnuti na vypořádání společného majetku, práv a povinností společného bydlení (příp. i na péči o nezletilé děti)

Tzv. nesporný rozvod.

Zvláštní případ rozvodu

Dochází k němu zřídka, soud manželství nerozvede proto, že s rozvodem nesouhlasí ten, kdo se na rozvratu manželství převážně nepodílel, a jemuž by rozvodem byla způsobena zvlášť závažná újma, a zároveň pokud mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství.

Rozvod manželství na území EU

Na území EU se na rozvody řídí Nařízením Rady č. 2201/2003, jež však neplatí na území Dánska. To objasňuje, v jakém členském státě EU se nachází soud příslušný rozhodovat ve věci rozvodu, neurčuje však stát, jehož právem se bude takto příslušný soud řídit. O tom rozhodne soud sám dle kolizních norem mezinárodního práva.

 

Zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev.č. 13677
IČ: 73628565

Please publish modules in offcanvas position.